Avukat Buket ÖZKANAT GÜMBÜL

Anka Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı

Telefon Numarası

0 553 798 61 93

Ankara Ceza Avukatı / Ankara Ağır Ceza Avukatı

Ankara Ceza Avukatları Avukat Buket ÖZKANAT GÜMBÜL ve Avukat Sercan HARA yollarını birleştirerek ANKA HUKUK BÜROSU’nu kurmuştur. Büro ismini her defasında küllerinden yeniden doğan Anka kuşundan etkilenerek koymuşlar ve vizyonlarını da bu çerçevede belirlemişlerdir.

Avukat Buket ÖZKANAT GÜMBÜL başta ceza hukuku ve idare hukuku alanında yetkin; Avukat Sercan HARA ise icra hukuku ve boşanma hukuku alanında yetkindir. Yetkin oldukları alanları birleştirerek sizlere her alanda kaliteli bir hizmet sunmayı amaçlamaktadırlar.

 

YASAL UYARI

Bize ait olmayan numaralardan sizleri , Whatsapp üzerinden ya da normal arayarak kendilerini Avukat Buket ÖZKANAT GÜMBÜL ya da çalışanı olarak tanıtıp isim ve fotoğrafını kullanarak “uzlaştırma” – “arabuluculuk” faaliyeti ya da başka bir ad altında SİZDEN PARA YA DA ALTIN İSTEYEN ŞAHISLARA İNANMAYIN, İTİBAR ETMEYİN.

Av. Buket ÖZKANAT GÜMBÜL, iş yoğunluğu sebebiyle uzlaştırma ve arabuluculuk faaliyetleri yapmamaktadır. Bu kapsamda sizleri arayıp sizlerden para istenmesi söz konusu olamaz.

TARAFIMIZCA KULLANILAN TELEFON NUMARALARI YALNIZCA

0 (553) 798 61 93 , 0 (545) 961 18 14  ve 0 (531) 013 87 81 Numaralarıdır.

Kullandığımız İBAN numaraları da kendi adımıza kayıtlı banka hesaplarına aittir.

 

Ankara Ceza Avukatı- Ankara Ağır Ceza Avukatı

Ceza ve ağır ceza davaları ile ilgili bilgilendirmelerimizi sitemiz üzerinden yapmaya çalışmaktayız. Özellikle internet aramaları üzerinden cevap bulunmaya çalışılan birçok konu olduğunun bilincindeyiz ve sizler için elimizden geldiğince bazı konuları açıklamaya çalışacağız. Öncelikle Ankara Ceza Avukatları, Ankara’da avukatlık faaliyeti gösteren Baro’ya bağlı avukatı tanımlamaktadır. Hukuk Büromuz Ankara’da Sıhhiye Adliyesinin yakınında yer almaktadır ve bizlere istediğiniz anda  adresimizden ve iletişim bilgilerimizden faydalanarak ulaşabilirsiniz.

Ceza Avukatı Kimdir?

Bilindiği üzere her meslek dalı alanında uzman kişi kişiler tarafından yürütülerek, en verimli şekilde hizmet vermeyi amaçlamaktadır.  Ülkemizde avukatlar arasında uzmanlık alanı tercih ederek dava kabul etme söz konusu olmasa da ceza davalarının kendine has özellikleri gereği güncel kanun değişikliklerini takip eden ve ceza hukuku alanında tecrübeli avukatlar uygulamada ceza avukatı olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda Ankara’da avukatlık hizmeti veren ceza avukatlarının müvekkillerine sunabilecekleri hizmetlerden bazıları aşağıda sıralanmıştır:

  • Alanında uzman Ceza avukatı aracılığıyla ceza davasının sona ermesi akabinde oluşan, eyleme veya olaya ilişkin ortaya çıkan tazminat davalarının takibini yapar ve gerekiyorsa dava açar.
  • Alanında uzman Ceza avukatı, (şüpheli, sanık, müşteki, mağdur)’ un yargılama safhasında genel anlamda müvekkilinin haklarını ve menfaatlerini korumak için soruşturma veya kovuşturma aşamasında sözlü veya dosyaya sunulmak üzere yazılı anlamda hukuki destek sağlar.
  • Alanında uzman Ceza avukatı ceza davaları süresince veya sonucunda yargılanan/ yargılanmış kişilerin özgürlüklerinin kısıtlanabilmesi nedeniyle suçun mağduru kişilerin manevi olarak yıprandıklarının bilerek hareket eder.
  • Alanında uzman Ceza avukatı, ceza davası süresince hukuki ve meslek birikimi gereği, bilinçli ve sorumluluk duygusuyla hareket ederek, müvekkili ve mahkeme nezdinde, olay örgüsüne bağlı olarak süreci yönlendirir.

Sonuç olarak dava süresinde hak kayıpları yaşanmaması için alanında uzman ceza avukatından destek almak hak kayıplarını engelleyecektir.

Anka Hukuk Bürosu olarak sadece Ankara Ceza Avukatlarından olan Avukat Buket ÖZKANAT GÜMBÜL, Anka Hukuk Bürosunda Ceza Hukuku alanında uzmanlaşmıştır.

Ankara Ceza Avukatları olarak, Hangi Hukuki Hizmetleri Veriyoruz?

Anka Hukuk Bürosu olarak, Ankara ceza avukatları konusu ile ilgili Türk Ceza Kanunu’na göre hukukumuzda suç olarak kabul gören ve kanun ile cezai yaptırımlar düzenlenen; Kasten Öldürme( TCK 81), Taksirle Öldürme ( TCK 85), Kasten Yaralama ( TCK 86), Taksirle Yaralama ( TCK 89),  Cinsel Suçlar (Taciz, İstismar) ( TCK 102-103-104-105) ,Tehdit ( TCK 106), Şantaj ( TCK 107), Hakaret ( TCK 125 ), Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ( TCK 134), Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Kaydedilmesi ( TCK 135), Hırsızlık ( TCK 141), Yağma ( TCK 148), Mala Zarar Verme ( TCK 151), Güveni Kötüye Kullanma ( TCK 155), Dolandırıcılık ( TCK 157), Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması( TCK 234), İhaleye Fesat Karıştırma( TCK 235), Zimmet ( TCK 247), Görevi Kötüye Kullanma ( TCK 257) vb. suçlar nedeniyle açılan ceza davalarında her türlü hukuki desteği sunuyoruz.

 

Ceza Mahkemeleri Nelerdir? Ceza Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Ankara Ceza mahkemeleri; asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemeleridir. 
Ankara Sulh Ceza Hakimlikleri; Sulh Ceza Hakimlikleri yürütülen soruşturmalarda hâkim tarafından verilmesi gerekli kararları almak, işleri yapmak ve bunlara karşı yapılan itirazları incelemek amacıyla tesis edilmiştir. Bunun yanında belirli işlemlerin yapılmasında karar mercii (önleme araması gibi), idari yaptırımların yargısal denetiminde başvuru mercii olarak görev yapar. Kanun koyucu tarafından bu yargı mercileri “hâkimlik” olarak isimlendirilmiştir.
Ankara Asliye Ceza Mahkemeleri; Ağır ceza mahkemelerinin görev alanında yer almayan diğer suçların yargılaması Asliye Ceza Mahkemelerinde yapılır. (Ankara ceza avukatları)
Ağır Ceza Mahkemeleri; Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere,
* Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla (Adam Öldürme, Uyuşturucu ticareti vb. suçlar)
* Türk Ceza Kanununda yer alan yağma (m. 148), irtikâp (m. 250/1 ve 2), resmî belgede sahtecilik (m. 204/2), nitelikli dolandırıcılık (m. 158), hileli iflâs (m. 161) suçları,
* Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 324, 325 ve 332 nci maddeler hariç) ve,
Devlet Güvenliğine Karşı Suçlar  (Md. 302-308)
Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (Md. 309-316)
Millî Savunmaya Karşı Suçlar (Md. 317-320,321, 322, 323)
 Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (Md. 326-327-328-329-330-331-333-334-335-336-337-338-339)

* 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar ile görevlidir. (Ankara en iyi ceza avukatları)

Ceza Davalarında Süreç Nasıl İşler

Ankara Soruşturma işlemleri 5271 sayılı CMK, Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği, Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği, Adlî Kolluk Yönetmeliği vb. mevzuat çerçevesinde yürütülür.
Ankara Ceza davasının yargılama süreci; “Soruşturma” ve “Kovuşturma” olarak iki evreden oluşur, Suç isnadı sebebiyle soruşturmaya konu olan kişi, İddianame kabul edilinceye kadar “ŞÜPHELİ” olarak kabul edilir ve İddianame’nin kabulüyle “SANIK” sıfatını kazanır.

Soruşturma Evresi; Suç şüphesinin öğrenilmesi ve olaya yetkili mercilerce el konulmasından  İddianame düzenlenip kabul edilinceye kadar geçen evredir. Ankara Soruşturma süreci, Cumhuriyet savcısının emri altındaki adli kolluk tarafından yürütülür. Soruşturma adli kollukça tamamlandıktan ve olay yeri inceleme vb. kolluk işlemleri ile deliller toplandıktan sonra yetkili Cumhuriyet savcısı İddianame tanzim eder ve görevli ve yetkili Ankara Ceza Mahkemesine dosyayı sunar. Soruşturma işlemleri kural olarak GİZLİDİR.Soruşturmanın gizliliğini ihlal TCK Md. 285’te suç olarak düzenlenmiştir. Kamu davasını açma görevi, Cumhuriyet savcısı tarafından yerine getirilir. Cezayı kaldıran şahsî sebep olarak etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını gerektiren koşulların ya da şahsî cezasızlık sebebinin varlığı halinde, Cumhuriyet savcısı kovuşturmaya yer olmadığı kararı verebilir. Mahkemece, soruşturma sonucunda hazırlanan ve sunulan İddianame kabul veya reddedilebilir. Mahkemenin 15 günlük inceleme süresi vardır. Bu süre sonunda iade edilmeyen İddianame kabul edilmiş sayılır.

Kovuşturma Evresi; Kovuşturma evresi,  ceza avukatı aracılığıyla  ceza mahkemeleri tarafından yürütülür. Kovuşturma, bir taraftan iddia ve savunmanın karşılıklı tartıştığı, diğer taraftan soruşturma aşamasında toplanmayan delillerin de toplandığı yargılama aşamasıdır. Ankara Ceza Mahkemeleri tarafından yürütülen kovuşturma, kural olarak herkese açık, sözlü ve duruşmalı yapılır.

Ceza Davalarında Avukat Zorunlu mudur? 

Ceza yargılaması bakımından ülkemizde genel anlamda Ankara ceza avukatı tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak bazı yargılamalarda müdafi olmadan yargılama yapılması usule aykırılık kabul edilmekte, bazı hallerde müdafi-Ankara ceza avukatı görevlendirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Şüpheli veya sanık, soruşturmada her zaman müdafi-Ankara ceza avukatı yardımından yararlanabilir. Buna uygun koşullara sahip değilse ve bir müdafinin hukuki yardımından yararlanabilecek konumda değilse istemi halinde müdafi görevlendirilir. Müdafi görevlendirme Baro tarafından yapılır.
Şüpheli ve sanığın müdafii-Ankara ceza avukatı yoksa;
Çocuk ise,
Kendisini savunamayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz ise,
Alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmakta ise, KENDİSİNE soruşturma ve kovuşturma evrelerinde MÜDAFİ-Ankara ceza avukatı GÖREVLENDİRİLMESİ ZORUNLUDUR

Ankara Ceza Avukatı Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Öncelikle şunu belirtmek isteriz; Ankara ağır ceza suçları kapsamına giren bir durum ile karşı karşıya iseniz gerçekten iyi bir Ankara ağır ceza avukatı ile birlikte hareket etmelisiniz. Peki iyi bir Ankara ağır ceza avukatı nasıl olmalı? Avukat seçerken nelere dikkat etmelidir? Ankara Ceza Hukukunda avukat, şüpheli veya sanık iseniz sizin “Müdafiniz” olarak görev yapar. Şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan Ankara ceza avukat “müdafi” olarak isimlendirilir. Müdafi-Ankara ceza avukatı seçimi, yargısal sürecin takibi ve sağlıklı işlemesinin de ön şartıdır. Şüpheli veya sanık, soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında bir veya birden fazla müdafinin- Ankara ceza avukatı yardımından yararlanabilir. Soruşturma evresinde, ifade almada en çok üç Ankara ceza avukatı hazır bulunabilir. Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakımından yürütülen kovuşturmalarda, duruşmada en çok üç Ankara ceza avukatı hazır bulunabilir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB)-Ankara ceza avukatı

CMK 231. Maddesinin 5 fıkrasında Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kavramı için tanımlama yapılmış ve şartları belirlenmiştir. Bu maddeye göre hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurulan hükmün sanık hakkında herhangi bir sonuç doğurmamasını ifade eder. Başka bir anlatımla sanık hakkında her ne kadar ceza verilmiş bile olsa sanık HAGB kararının tek başına sanık hakkında herhangi bir sonuç doğurmaz. Hükmün Açıklamasının Geri Bırakılması İçin Gerekli Şartlar HAGB kararı verilebilmesi için;
-Sanığın daha öncesi kasıtlı bir suçtan mahkûm olmaması gerekmektedir. (Ankara ceza avukatı)
-Hâkim tarafından sanığın yeniden suç işlemeyeceğine kanaat getirilmesi (Ankara ceza avukatı)
-Suç sebebiyle mağdurun veya kamunun zararının giderilmiş olması (Ankara ceza avukatı)
-Kanunu 2010 yılında eklenen bölüm gereğince sanığın HAGB kararı verilmesini kabul etmesi şartlarının bir arada olması gerekmektedir.

(Ankara ceza avukatı)

Mağdura veya kamuya verilen zarar giderilmemiş ise mahkeme denetim hükmedip denetim süresi içerisinde bu zararın tazmin edilmesine karar vererek de HAGB kararı verebilecektir. HAGB Kararı Sonucunda Verilebilecek Denetimli Serbestlik Tedbirleri HAGB kararı verilen sanık hakkında 1 yıldan fazla olmamak kaydıyla mahkemenin takdirine göre aşağıdaki konularda denetim serbestlik tedbiri uygulanabilir.
-Meslek ve Sanat Sahibi olması amacıyla eğitim (Ankara ceza avukatı)
-Bir Kamu kurumunda veya özel olarak yaptığı meslek veya sanatı icra eden başkasının gözetimde ücretli çalıştırılması (Ankara ceza avukatı)
-Belirli yerlere gitmesinin yasaklanması (Ankara ceza avukatı)
-Belirli bir yere devam etme zorunluluğu getirilmesi (Ankara ceza avukatı)
-Hâkim tarafından hükmedilecek diğer konular (Ankara ceza avukatı)

HAGB Kararı Sonucunda 5 yıl suç işlenmezse ne olur? HAGB kararının kesinleşmesinden sonrasında 5 yıl boyunca kasıtlı bir suçtan dolayı ceza alınmadığı takdirde bu maddenin 10. Fıkrası gereğince açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verilecektir. (Ankara ceza avukatı)
HAGB Kararı Sonucunda 5 yıl içerisinde suç işlenirse ne olur? HAGB kararının kesinleşmesinden sonra 5 yıl içerisinde kasıtlı bir suç işlenmesi veya mahkeme tarafından verilen denetim tedbirlerine uyulmaması durumunda kararı veren mahkeme hükmü açıklayacaktır.  Bu bağlamda Kasıtlı bir suç işlenmesi durumunda hem yeni işlenen suç aynen infaz edilecek hem de ertelenen hüküm açıklanarak infaz edilecektir. Denetim tedbirlerine uyulmaması durumunda mahkeme sanığın durumunu değerlendirerek cezanın yarısına kadar indirim yaparak infaz edilmesi sağlayabilir. Ayrıca Mahkeme bu durumda koşulları oluşması halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar verebilir. HAGB Kararına İtiraz HAGB kararına karşı itiraz hakkı tanınmış fakat temyiz hakkı tanınmamıştır. Temyiz hakkı sanığın başka bir suç işlediğinde ve önceki kararın açıklandığında kullanılabilecek bir yoldur. HAGB kararlarına karşı kararı veren mahkemenin bir üst numaralı mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz sonucunda verilen kararlar kesindir. İtiraz için bu maddede herhangi bir usul ve süre belirtilmediğinden CMK 267 v.d maddeleri uyarınca karara itiraz edilecektir. Buna göre itirazın süresi CMK 268 uyarınca 7 gündür. Yazılı veya tutanağa geçirilmek şartı ile sözlü olarak itiraz mahkemeye yapılabilir.

HAGB Kararı Sabıka Kaydında Görünür mü?

HAGB kararları CMK 231 maddesinin 13 fıkrası gereğince adli sicil kaydında görünmeyecektir. Bu kararlar HAGB kararlarına ait bir sisteme kayıt olunur. Bu kayıtlar sadece soruşturma ve kovuşturma sebebiyle Cumhuriyet Savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından kullanılabilir. Kararın açıklanmasının ardından 5 yıllık süre içerisinde kasıtlı bir suç işlenirse karar açıklanır. Bu karar temyiz edilebilir. Temyiz sonucunda ceza kesinleşirse sabıka kaydında görünecektir. HAGB Kararı Kesinleşmeden İşlenen 2 yıldan düşük süreli suçlar HAGB kararı verilmeden önce dava veya soruşturma aşamasında HAGB kararı verilebilecek başka bir suç işlendiği takdirde mahkeme önceki dava karara bağlanmadığında HAGB kararını yeniden verecektir. Başka bir deyişle HAGB kararı verilmeden HAGB kararı verilecek 4-5 suç bile işlense mahkemeler her karara ayrı ayrı HAGB uygulanabilecektir.

Bize istediğiniz anda  adresimizden ve iletişim bilgilerimizden faydalanarak ulaşabilirsiniz.

Türk Ceza Kanunu’na ulaşmak için tıklayınız.

Sercan Hara http://www.sercanhara.av.tr/hakkimda/

Ankara Boşanma Avukatı http://bosanmaavukatiankara.com/