5. Yargı Paketi içeriğine baktığımız zaman  genellikle İcra ve İflas Kanunu hakkında düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Aşağıda yazacağımız makalemizde 5. Yargı Paketi nedir? Maddeleri Nelerdir? İçeriğinde Neler Var? 5. Yargı Paketi haberleri hakkında size bilgi vereceğiz.

Kamuoyunda 5. Yargı Paketi olarak bilinen İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun hükümlerinin özet açıklaması aşağıdaki gibidir:

5. Yargı Paketi ile Koronavirüs İzni Uzatıldı

-Partilerin ortak önergesiyle kanun teklifine ihdas edilen maddeyle ceza infaz kurumlarındaki Covid-19 izinleriyle ilgili düzenlemede değişiklik yapılmıştır. Mevcut düzenlemedeki ‘her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir’ ibaresi, ‘her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir’ şeklinde değiştirilmiştir. Buna göre; koronavirüs salgını sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022’ye kadar uzatılabilecektir.

İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklikler

5. Yargı Paketi Nedir? Maddeleri Nelerdir?

İcralık Malın Elektronik Satış Dönemi Başladı

-İcra-İflas Kanunu’nda yapılan değişiklikle; icra sisteminde fiziki ortamda satış usulü kaldırılmakta, elektronik ortamda satış imkanı getirilmektedir. Ayrıca, çocuk teslimine ilişkin kriterler de değişmektedir. İcra İflas Kanunu ile, borçlu ve alacaklı arasındaki hassas menfaat dengesinin korunması amaçlanmaktadır. İcra ve İflas Kanunu’nda yapılması öngörülen değişikliklerle, alacaklı ve borçlu arasındaki hassas menfaat dengesinin daha güçlü bir şekilde korunmasını ve bu sürecin daha hızlı, daha az masraflı bir şekilde yürütülmesini amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, icra sisteminde mevcut olan hacizli malın mezat salonlarında satışına ilişkin uygulama kaldırılmaktadır.

-Yargı paketiyle, mezat salonlarındaki ihaleden vazgeçilmekte ve tüm süreç elektronik ortamda başlayıp bitirilmesi amaçlanmaktadır. Bu suretle hacizli malın değerinde satılması söz konusu olmakta, böylelikle borçlu borcundan kurtulamamakta ve alacaklının da alacağını daha çabuk bir şekilde almasının önü açılmaktadır. Ayrıca, borçluya hacizli malını satabilme imkanı tanınmaktadır. Bu sayede borçlu hacizli malını, cebri satış yerine kendi rıza ve ihtiyarıyla dilediği kişiye satabilmektedir.

İcra Dairelerinde 5. Yargı Paketi ile Yapılan Değişiklikler

-Yargı paketiyle; iş yoğunluğunun veya icra dairesinin fazla olduğu illerde, İcra Daireleri Başkanlıklarının kurulması öngörülmektedir.

-Yargı paketiyle; icra dairelerinin gözetimi ve denetimini yapmak amacıyla iş yoğunluğunun ve daire sayısının fazla olduğu illerde Adalet Bakanlığı tarafından 1 ve 1’den fazla icra daireleri başkanlığı kurulabilmektedir. Başkan ve başkan yardımcısı, hakim ve cumhuriyet savcıları arasından görevlendirilmektedir. İcranın geri bırakılması kararının verilme usulü sadeleştirilerek bu amaçla karar verme yetkisi kanun yolu aşamasına göre bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay’dan alınarak takibin yapıldığı yerin icra mahkemesine verilmektedir.

-Hacizli mallarda satış isteme süreleri yeknesak hale getirilmektedir. Taşınır-taşınmaz mal ayrımı yapılmadan satış isteme süresi bir yıl olarak belirlenmektedir. İcra iflas dairelerinde uygulanan fiziki satış usulü kaldırılarak elektronik satış usulü getirilmektedir.

Çocuğun Teslimi İle İlgili Düzenlemeler

İcra ve İFlas Kanunu Değişiklikleri

5. Yargı Paketi Maddeleri

-Boşanan ebeveynler arasında yaşanan çocuk teslimine ilişkin yeni kriterler getirilmiştir. Çocuk teslimi icra dairelerinden alınarak, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı taşra birimi olan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine verilmektedir. Çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler, çocuğun örselenmesine neden olmayacak şekilde okul ve kreş gibi mekanlarda gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda tüm kamu kaynakları tahsis edilecektir. Çocuğun ailesiyle görüştürülmesinde uygulanan zor kullanma usulü kaldırılmaktadır.

-İşlemler çocuğun üstün yararı gözetilerek psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmeni gibi uzmanlar ve öğretmen marifetiyle gerçekleştirilecektir. Çocuğun anne veya babasıyla görüştürülmesine ilişkin işlemler ücretsiz hale getirilecek, bu kapsamda harç alınmayacak ve yapılacak tüm masraflar devlet bütçesinden karşılanacaktır.

-Hükümlünün teslim emrine aykırı ilk hareketinde müdürlük, hükümlü hakkında danışmanlık tedbiri uygulanmasını aile mahkemesinden resen talep edebilecektir. Çocuk teslimine dair ilam veya tedbir kararları yükümlü tarafından rızaen yerine getirilmezse, çocuk nerede bulunursa bulunsun müdürlük tarafından alıkonarak hak sahibine teslim edilecektir. Tedbir kararının yerine getirilmesini engelleyenler, ilgilinin şikayeti üzerine disiplin hapsiyle cezalandırılacaktır.

5. Yargı Paketi Tam Metni

5. Yargı Paketi tam metni isteyen kullanıcılarımız aşağıdaki linkten tam içeriğe ulaşabilir. 5. Yargı Paketi değişiklikleri hakkındaki tüm metin içeriği aşağıda size sunulmuştur.

5. Yargı Paketi PDF İndir

2 Yorumlar
  • tarafından gönderildi Serkan Coşar Aralık 09, 2021 at 11:16 am

    Çok güzel bir anlatım olmuş. Merak ettğim bir husus var. Bu kanun ne zaman uygulanmaya başlanır sizce

    Cevap vermek

Cevap bırakın