Bu yazımızda sizlerle Boşanmak istiyorum ne yapmalıyım sorusunu cevaplayacağız. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için bize ulaşınız.

Ankara Boşanma Avukatları

Ankara Boşanma Avukatı, size Ankara’da aile hukuku alanında hukuki destek vermeyi amaçlamaktadır.

Öncelikle boşanmak isteyip istemediğinize net bir şekilde karar vermeniz gerekmektedir. Boşanma kararı hayatınızı olumlu ve olumsuz anlamda etkileyebilecek çok önemli bir karardır, bu kararı almadan önce mutlaka üzerinde durup düşünmeniz gerektiği kanaatindeyiz.

-Boşanma Kararı verildikten sonra iki tarafın da bir araya gelerek anlaşmalı bir şekilde boşanabilip boşanmayacağına karar vermesi gerekir. Zira çekişmeli boşanma davaları çok uzun sürdüğünden taraflar açısından maddi ve manevi olarak yıpratıcı olup büyük uğraşlar ve emekler gerektiren bir süreçtir. Bu nedenle öncelikle anlaşmalı boşanma sağlayabiliyor iseniz bu yolu tercih etmeniz gerekmektedir. Anlaşmalı boşanmaya ilişkin detaylı bilgiyi anlaşmalı boşanmak istiyorum ne yapmalıyım başlıklı yazımızda bulabilirsiniz. Anlaşmalı boşanmak istiyorum ne yapmalıyım?

-Boşanma kararında bir araya gelemiyor ve anlaşmalı boşanma sağlayamıyor iseniz dava çekişmeli olarak açılmalıdır. Bu aşamada Boşanma nedeninizi iyi saptamanız gerekir zira Medeni Kanun’da boşanma nedenleri; özel boşanma nedenleri ve genel boşanma nedenleri olarak ikiye ayrılmıştır.
Özel boşanma nedenleri MK madde 161,162,163,164 ve 165 te düzenlenmiştir.  Madde sırası ile şunlardır;
1) Zina(aldatma) nedeniyle boşanma davası,
2) Hayata kast pek kötü veya onur kırıcı davranış nedenleri ile boşanma davası,
3) Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebepleri ile boşanma davası,
4) Terk sebebiyle boşanma davası,
5) Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası.

Ankara Boşanma Avukatı

Ek olarak

-Genel boşanma nedenleri ise ; Geçimsizlik, kültür uyuşmazlığı, tartışma, şiddet, hakaret, güven sarsıcı davranışlar, iyilik yükümlülüklerini yerine getirmeme gibi sınırsız sayıda nedendir. Buna hukukçular arasında torba boşanma nedeni de denilmektedir. Aklınıza gelebilecek sınırsız boşanma nedeni burada yer almaktadır. Fakat burada dikkat etmeniz gereken çok önemli bir husus vardır. Bunlardan özel boşanma nedenlerini dayanacak iseniz Altı ay içerisinde davanızı açmanız gerekmektedir. Yine her iki boşanma nedeninde de İddianızı ve iddianızı ispat açısından somut delillere dayanmanız gerekir.

-Boşanma nedeni saptandıktan sonra en önemli hususlardan biri de iddiaları somut delillere dayandırmaktır. Bu nedenle dava açmadan önce dava hazırlığı sürecinde her bir iddianızın ispati açısından delil toplama sürecine başlamanız gerekmektedir. Ve özellikle bu süreçte karşı tarafa aleyhimize delil teşkil edebilecek şekilde herhangi somut bir vakaya girişmemeniz gerekir. Bu şu demektir boşanma kararı verdikten sonra özellikle aleyhinize değerlendirilebilecek herhangi bir mesaj Fotoğraf ses kaydına mahal vermemeniz gerekir.

Ayrıca

-Boşanma hazırlığı süreci bittikten sonra hak kaybına yol açmamak için bir avukatla çalışmak sizler açısından daha uygun olacaktır ancak bu mümkün değil ise özellikle boşanmadan kaynaklanan nafaka maddi ve manevi tazminat mal tavsiyesi gibi taleplerin boşanma dilekçenizde yer aldığına büyük önem gösterilmesi gerekir. Çünkü boşanma davaları yazılı Yargılama usulüne tabi olup hâkimin taleple bağlılık ilkesi ile hareket ettiği davalardır. Bu şu demektir siz nafaka talep etmez iseniz hakim talebi ile bağlı olduğundan kendiliğinden nafakaya hükmedemez.

Yine siz müşterek konutun tasfiyesini talep etmez iseniz hakim kendiliğinden bir müşterek konut var evlilik birliği içerisinde edinilen ben bunu yarısını kadına yarısını erkeğe vereyim dava aşamasında elden çıkarılmasın diye de üzerine tedbir koyayım demez. Bunların hepsinin boşanmak isteyen tarafından talep edilmesi gerekir bizler bu nedenle de herhangi bir hak kaybına yol açmamak adına boşanma kararı verildikten sonra bir avukat yardımıyla bu davaların açılmasının daha uygun olacağını değerlendirmekteyiz. Avukat ile çalışacak herhangi bir geliriniz yok ise bağlı bulunduğunuz ilin barosunun adli yardım merkezine müracaat ederek kendinize avukat atanmasını talep edebilirsiniz.  Bu konudaki ayrıntılı bilgiyi avukat tutacak param yok ne yapmalıyım başlıklı diğer yazımızda bulabilirsiniz.

Boşanma Davası Nerede Açılır?

-Bu süreci tek başınıza yürütmek istiyor ve taleplerinizi düzgün bir şekilde belirlediyseniz; dava dilekçenizi oluşturup İkametinizin bağlı bulunduğu ya da son altı ayda müşterek olarak oturulan konutun bağlı bulunduğu yer Aile Mahkemesinde davanızı açabilirsiniz.

En iyi boşanma avukatı – Avukat Asgari Ücret Tarifesi

Ankara Boşanma Avukatı, boşanma boşanma ücreti için danışma randevusunda müvekkilinin verdiği bilgiler doğrultusunda davanın kapsamını belirtmektedir. Gidilecek yol haritalarını, hangi delilleri sunacaklarını ve sunmayacaklarını, delillerin nasıl toplayacağı, karşı taraftan gelecek iddia ve taleplere nasıl cevap vereceğini, davanın olası zorluklarını ve sonuçlarını müvekkile izah eder. Ankara Boşanma avukatı danışma ücreti genellikle dava vekaleti kapsamında davaya hazırlık olarak zorunlu olduğu için ücretsizdir. Boşanma avukatı ücreti ise avukatın danışma görüşmesinde edindiği bilgilere istinaden dosyanın ne kadar emek gerektireceğine göre değişmektedir.

Aile mahkemelerinde görülen Boşanma davaları avukat ücreti vekaletnamenin verilmesiyle ödenmesi için işleme konmaktadır. Müvekkil, halk arasında avukat tutmak olarak deyimlenen avukata vekaletname vererek hukuki işlemlerini başlatabilir. Avukat vekaletnamesiz iş görememektedir. Ayrıca müvekkil tarafından avukata vekalet verilirken avukatlık ücreti üzerinde anlaşılmış olmalıdır.

Ankara Boşanma Davasında Avukatlık Ücreti Nasıl Belirlenir?

Boşanma davalarında aynı meblağdan bahsedilemez, avukat; dosyayanın ne kadar vakit alacağını, sürecin nasıl işleyeceğini, delillerin ne zorlukta olduğunu, karşı tarafla çekişmeli geçen konuların neler olduğu gibi hususlara göre tespit etmektedir.

Boşanma Davasının başında boşanma avukatı ile müvekkil arasında anlaşılacak olan en az boşanma avukatı ücreti aşağıdaki tabloda ile belirlenen meblağ olabilir; Türkiye Barolar Birliğinin Resmi Gazete’de yayımlayarak belirlenen ücretler kanunen uyulması mecburi ve asgaridir. Bu tarifenin altında bir avukatlık vekalet ücretine anlaşmak kesinlikle yasaktır.

Bahse konu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca boşanma davalarında avukatlık ücreti 2022 Eylül itibarıyla 2023 yılı için en az 9.200 TL olmalıdır. Bu ücret tüm Türkiye’de açılacak boşanma davaları için asgari olarak belirlenen miktardır. Dolayısıyla tüm Türkiye’de avukatların 9.200 TL asgari fiyata uyma yükümlülükleri vardır. Bu ücret peşin olup, KDV hariçtir.

Ek olarak, Türkiye Barolar Birliğinin ücret tarifesinin altında kalmadan, boşanma davasının görüleceği şehre göre yerel baroların yayınladığı ayrı ücret tarifeleri bulunmaktadır. Uygulamada avukatlar hem TBB’nin, hem de bağlı bulundukları ilgili baronun fiyatlarını değerlendirmektedir. Bundan dolayı boşanma avukatının dava masraflarını, davanın görüleceği İL’e bağlı olarak değişeceği rahatlıkla söylenebilir. Çekişmeli boşanma davasının ücreti ne kadar tutar, anlaşmalı boşanma davasının ücreti ne kadar tutar, hem TBB hem de yerel baroların ücret tarifelerine göre belirlenmektedir.

Ankara Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti Ne kadar?

Ankara Çekişmeli boşanma davası genellikle çok değişkene sahip olduğu için, her boşanma dava dosyası kendi içinde değerlendirilmelidir. Buna uygun olarak çekişmeli boşanma için avukatlık ücreti belirlenmelidir. Aksi izahtan varestedir. Çünkü boşanma davasına harcanması gereken emek, vakit, davaya destek olabilecek diğer hukuksal işlemler, alınması gereken hukuksal önlemler, deliller için gerekecek çalışma, dosyada yapılması gereken teknik incelemeler gibi birçok faktör avukatın dava dosyası için ne kadar fiyat alacağını belirlemesinde büyük rol oynar.

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince aile mahkemelerinde görülen davalarda alınabilecek en az ücret 2022-2023 yılı için 9.200 TL tutarında olması gerektiğini belirlemiştir. Bu meblağa %8 KDV uygulanmaktadır. Türkiye Barolar Birliği Türkiye genelinde uygulanabilecek asgari tutarı tespit etmektedir. Türkiye’de her il kendi yerel barosuna sahip olduğundan, bu baroların yayınladığı ücret tarifeleri avukat ücretinin belirlenmesi için kılavuz görevi görmektedir. Buna göre;

  • İstanbul’da çekişmeli boşanma davası avukatlık ücreti 35.000 TL;

  • Ankara’da çekişmeli boşanma davası avukatlık ücreti 28.690 TL;

  • İzmir’de çekişmeli boşanma davası avukatlık ücreti 16.312 TL;

  • Antalya’da çekişmeli boşanma davası avukatlık ücreti 19.000 TL tutarında olduğu belirtilmiştir.

Bu rakamlar üzerinden %8 KDV uygulanır. Dava harç ve masrafları bu fiyata dahil değildir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti

Ankara anlaşmalı boşanma davası genellikle çok değişkene sahip olduğu için, her boşanma dava dosyası kendi içinde değerlendirilmeli ve buna uygun olarak anlaşmalı boşanma için avukatlık ücreti belirlenmelidir. Aksi izahtan varestedir. Çünkü boşanma davasına harcanması gereken emek, vakit, davaya destek olabilecek diğer hukuksal işlemler, alınması gereken hukuksal önlemler, deliller için gerekecek çalışma, dosyada yapılması gereken teknik incelemeler gibi birçok faktör avukatın dava dosyası için ne kadar fiyat alacağını belirlemesinde büyük rol oynar.

 

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince aile mahkemelerinde görülen davalarda alınabilecek en az ücret 2022-2023 yılı için 9.200 TL tutarında olması gerektiğini belirlemiştir. Bu meblağa %8 KDV uygulanmaktadır. Türkiye Barolar Birliği Türkiye genelinde uygulanabilecek asgari tutarı tespit etmektedir. Türkiye’de her il kendi yerel barosuna sahip olduğundan, bu baroların yayınladığı ücret tarifeleri avukat ücretinin belirlenmesi için kılavuz görevi görmektedir. Buna göre;

  • İstanbul anlaşmalı boşanma davası avukatlık ücreti 26.000 TL;

  • Ankara anlaşmalı boşanma davası avukatlık ücreti 18.290 TL;

  • İzmir anlaşmalı boşanma davası avukatlık ücreti 12.618 TL;

  • Antalya anlaşmalı boşanma davası avukatlık ücreti 11.400 TL tutarındadır.

Bu rakamlar üzerinden %8 KDV uygulanır. Dava harç ve masrafları bu ücrete dahil değildir.

Boşanma Davasında Avukat Ücretini Kim Öder?

Boşanma davalarında avukat ücreti iki türdür;

  1. Müvekkil ile avukat arasındaki avukatlık ücreti: müvekkil ile avukat arasında Asgari Ücret Tarifesi altında kalmamak şartıyla serbestçe kararlaştırılır. Boşanma davası avukat ücreti genellikle dava başında peşin olarak ödenmektedir.

  2. Avukat ile karşı taraf arasındaki karşı vekalet ücreti. Karşı vekalet ücreti, dava sonunda davayı kaybeden tarafın, diğer taraf vekiline ödenen ücrettir. Esasen bu iki ücret birbirinden bağımsızdır. Çünkü Karşı vekalet ücreti mahkemeden talep halinde verilebilir, dava başında talep edilmesi halinde, mahkeme davanın sonunda bu ücretin ne kadar ve kimin tarafından ödeneceğine karar verir.

Burdan hareketle boşanma davasında avukat masraflarını kim öder sorusunun cevabının ;

avukat ücretinin özel vekalet ilişkisine mi yoksa karşı vekalet ücretine ilişkin mi olacağına göre değiştiği görülmektedir. Özel vekalet ilişkisine dayalı avukatlık ücretini müvekkil öder; karşı vekalet ücretine ilişkin olarak hakimin hükmettiği avukat masrafını davayı kaybeden kişi kazanan tarafın avukatına öder. Bu doğrultuda boşanmak için avukat ücreti ne kadar hesabı yapılırken davayı kaybetme ihtimalinin de gözetilmesi uygun olur.

Boşanma Davası Avukatlık Ücret Sözleşmesi

Şimdiye kadar anlatılanlar bir bütün halinde değerlendirildiğinde, ankara boşanma avukatı ücreti sabit değildir; değişkenlik gösterebilmektedir. Boşanma davaları ücretleri, boşanma davasını açma ücreti, boşanma davasının masrafları her dava özelinde değişebilmektedir. Boşanma davası avukatları ile müvekkil arasında dosya değerlendirmesi yapıldıktan sonra anlaşılacak olan boşanma davası avukat ücreti, avukatlık ücret sözleşmesi ile imza altına alınmaktadır. Yapılan sözleşmede toplam avukat ücreti meblağı ve ne şekilde ödeneceği ihtilaf çıkmamasın adına yazılmaktadır.

Adli  Yardım Kapsamında Barolar Boşanma Avukatı Verir Mi?

Barolar ve mahkeme Boşanma avukatı ücretini karşılayamayacak kişilere devlet avukat vermez. Öte yandan, boşanma avukatı ücretini karşılamakta zorluk çekecek olanlara ve ödeme gücü olmayan kişilere İstanbul Barosu Adli Yardım kapsamında avukat tayin edildiği kanunla hüküm altına alınmıştır. Burdan hareketle boşanmada eğer ki maddi anlamda iyi durumda iseniz devlet avukat verir mi şeklinde sorunun cevabı hayırdır. Boşanmada maddi durumunuza göre baro avukat verir mi şeklinde sorunun cevabı ise evettir. Boşanma davasında avukat ücreti ne kadar ise ve boşanma davasında dosya masrafı ne kadar ise bu tutar da maddi durumunuza göre yerel barolar tarafından karşılanabilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular (Ankara Boşanma Avukatları)

Ankara Boşanma avukatı ücreti ne kadardır?

Boşanma davasının avukatı ücreti 2022 – 2023 için en az 9.200 TL+KDV’dir. Bunun altında avukat ücreti yasaktır. Tam ücretin ne kadar olacağını 9.200 TL’den az olmamak üzere avukat belirler.

Ankara Boşanma davası ücreti ne kadar?

Boşanma davası ücreti en az 9.200 TL avukatlık ücreti (KDV ile birlikte 9.936 TL) ile boşanma dava masrafları olan 750 TL toplamı 10.686 TL’dir. Dosya kapsamına göre bu tutarın artma ihtimali vardır.

Ankara Boşanma davası açma masrafı ne kadar?

Ankara’da Boşanma davası açma masrafı matbu (belirli) harçlardan oluşur. Başvurma harcı, peşin harç, gider avansı toplam 750 TL’dir. Davada ziynet, mehir gibi talepler ne kadar ise, ek harç ödenmektedir.

Ankara Anlaşmalı boşanma davası ücreti ne kadar?

Anlaşmalı boşanma davası avukatlık ücreti 2022 – 2023 yılında 9.200 TL+KDV’den az olmamak üzere belirlenir. Bu ücrete 750 TL masraf eklenerek toplam dava ücretinin ne kadar olacağı anlaşımaktadır.

Ankara Çekişmeli boşanma davası ücreti ne kadar?

Ankara Çekişmeli boşanma davası 2022 – 2023 yılında 9.200 TL+KDV altında kalmamak üzere, harcanacak mesaiye göre belirlenmektedir. Çekişmeli konular avukat ücreti ve masrafın ne kadar olacağını belirlemektedir.

Ankara Boşanma davası masrafları ne kadar?

Ankara Boşanma davası masrafları 750 TL’dir. Davada 600 TL kadar bilirkişi masrafı eklenmektedir. Nispi harca tabi talep varsa (ziynet, mehir) dava değeri ne kadarsa %11,38’inin ¼’ü avans ödenmektedir.

Ankara danışmanlık ücreti 2022 ne kadar?

2022 – 2023 avukat asgari danışmanlık ücreti bir saat 1.200 TL, 2 saat 1.900 TL, 3 saat 2.600 TL’dir.  Avukat bürosu dışında danışılmış ise ilk bir saat 2.500 TL, ek saatler 1.300 TL’dir.

Ankara Boşanma davası masraflarını kim öder?

Boşanma davası harç, avans ve masraflarını ilk olarak davacı öder. Dava sonunda masraflar haksız çıkan tarafa ödetilmektedir. Eğer davacı haksız çıkarsa, ödediği masraflar kendi üzerinde kalır.

Ankara’da Boşanmak için ne kadar para lazım?

Ankara Boşanma davasına ne kadar para lazım olacağı anlaşmalı veya çekişmeli olacağına göre değişir. 2022 – 2023 için boşanmaya en az 11.000 TL para lazım olur. Dava ne kadar komplikeyse, tutar artar.

– Boşanma sürecine ilişkin başkaca sorularınızın olması durumunda bizimle iletişime geçiniz.

Cevap bırakın