Borç para

Ankara İcra Avukatı

Ankara İcra Avukatı, size İcra ve İflas Hukuku alanında hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

Borç Verdim Geri alamıyorum ne yapmalıyım?

-Öncelikle borcun sebebinini ne olduğunu belirlememiz gerekmektedir. Bunun sebebi de Türk Borçlar Kanunu’nda eksik borçların devlet tarafından korunmamasıdır. Bu şu demektir. Eksik borcun tahsili devlet aracıyla yapılmamaktadır. Mesela; evlilik simsarlığı, kumar borcu, bahis borcu… bunların hepsi eksik borçlardandır. Bu nedenle de bahis sitesinin size borcu varsa, siz icra takibiyle alacak davasına bu borcu konu edemezsiniz. Borcunuz eksik borç değil ise izleyebileceğiniz iki yol vardır. Bunlardan ilki icra takibi iken, diğeri alacak davasıdır. Alacak davası hem ispat açısından hem de yargılama süresinin uzun olması nedenleriyle çok fazla önerilmemektedir. Bizler de sizlere icra takibiyle yoluyla alacağınızı tahsil etmeyi önermekteyiz. İcra takibinin de türleri vardır. Bunlar;

1. İlamsız Yoluyla İcra Takibi

Para ve teminattan kaynaklanan herhangi bir alacak için belgeye veya mahkeme kararına ihtiyaç duyulmadan verilecek bir yoldur. Bir takip takip talebi hazırlayarak borcu, faizini ve faiz başlangıcını belirtip borçluya karşı yöneltebileceğiniz ve takip kesinleştikten sonra borçlunun menkul ve gayrimenkul malları üzerine haciz koyabileceğiniz, fiili haciz dediğimiz borçlunun evine icra memuruyla gidip evdeki eşyalarını haczedebileceğiniz torba bir icra takip yoludur.

2. Kambiyo Senetlerine Mahsus İcra Takibi

Burada önemli olan elinizde kambiyo senedi vasfını taşıyan bir evrak olması ve vadesinin gelmiş olmasıdır. Kambiyo senedi; bono, poliçe ve çeki ifade etmektedir. Burada sizlerin en çok önem verdiği kısım ise elinizde bir kambiyo senedi var ise Ticaret Mahkemesinden ihtiyadi haciz kararı alıp icra takibini başlatmanızdır. Zira İhtiyadi haciz kararı alındıktan sonra borçlunun hiç haberi olmadan mallarına haciz koydurup evine hacze gidebiliyorsunuz. Bu nedenle biz hukukçuların önerdiği temel yol elinizde bono, poliçe veya çek var ise öncelikle Ticaret Mahkemelerine giderek, borçlunun mal kaçırma ya da kaçma girişiminde bulunabileceğini belirtip ihtiyadi haciz kararı almanızdır. Zira icra takibini alan veya icra takibini öğrenen borçlu mal kaçırma girişiminde bulunmaktadır. İhtiyadi haciz ise bunu engellemekte ve alacağınıza daha kısa sürede emniyetli bir şekilde almanızı sağlamaktadır.

3. İlamlı İcra Takibi

Bu takip yolunda elinizde mahkeme kararı yani ilam metni bulundurmanız gerekmektedir. Özellikle boşanma sonrasında hükmedilen tazminatın tahsili amacıyla başvurulan bir takip yoludur.

-Bu yollardan herhangi birine başvurabilirsiniz.
– Borçlu ise, belirli süre içinde bu takibe itiraz edebilmektedir. Eğer ki borçlunun itiraz edeceğini ve icra takip yolunun sizin için uygun olmadığını düşünüyor iseniz alacak davası açmanız gerekmektedir. Alacak davası açılırken elinizde somut delilin olmasına özen göstermeniz ve iddialarınızı bu delillere dayandırmanız gerekmektedir.
Hukukta asıl olan iddia sahibinin iddiasını ispatla yükümlülüğüdür.

İcra Avukatıyla İletişime geçmek için tıklayınız.

Cevap bırakın