Ankara İcra Avukatı

Borç para

İcra ve iflas hukuku, hukuk dalları arasında yer almakta ve borçlu ile alacaklı arasındaki ilişkiyi düzenlemektedir. Ankara icra avukatı desteğine ihtiyacı olanlar, http://www.sercanhara.av.tr/hakkimda/ ve https://buketozkanatgumbul.av.tr/ sitemizi ziyaret ederek, hizmetlerimiz hakkında bilgi sahibi olabilir, bizimle iletişime geçerek, dava konusunda bilgi alabilirler.
Ankara İcra hukuku ile Ankara iflas hukuku arasında farklılıklar vardır. Borçlunun varlığı, bir bölüm için alacaklıya karşı sorumluluklar için icra hukuku kuralları uygulanmaktadır. İflas hukukunda ise borçlunun tüm mal varlığı dava konusu olmaktadır. Ankara icra avukatı olarak hizmet verebilmemiz için hukuk büromuza vekalet vermeniz ve dava açmamızı ya da davalarınızı takip etmemizi talep etmelisiniz.

Ankara İcra Avukatı Kimdir?

Ankara İcra avukatı, icra ve iflas hukuk kurallarına göre hizmet veren, borçlunun, alacaklıya borcunu ödememesi durumunda, Ankara icra ve iflas müdürlüğü aracılığıyla borçlunun taşınmaz ve taşınabilir tüm malvarlıklarının tespit edilmesini sağlayan kişidir. Ankara İcra avukatının belirli sorumlulukları vardır. Ankara icra hukuku alanında vermiş olduğumuz danışmanlık hizmetleri sorumluluklarımız şunlardır.
Alacaklı adına borçlu ile anlaşma yoluyla borcun tahsil edilmesi,
Anlaşma ile tahsilat yapılamaması durumunda, Ankara icra müdürlüğü aracılığı ile icra takibi başlatmak,
Borçlunun malvarlığına haciz konulmasını sağlamak,
Davanın bitimine kadar alacaklının haklarını savunmak,
Borcun ödenmesi için icra davalarını başlatmak ve takip etmek,
Ankara icra avukatının tüm sorumlulukları, kanununda belirlenmiştir. Hukuk büromuz, tüm çalışmalarını, hukuka uygun yaparak, müvekkillerimizin tüm haklarını en iyi şekilde savunmakta, davaların lehte sonuçlanabilmesi için gerekli takipleri yapmaktadır.

İcra Hukukunda Dava ve Türleri Nelerdir?

Ankara İcra hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda genel mahkemelerde açılabilen davalar olduğu gibi Ankara icra hukuk mahkemesinde görülen davalar da vardır. Ankara icra avukatı aracılığıyla Ankara İcra hukukunda görülen bazı davalar şu şekildedir.:

  • İcra takibine itirazın iptali ve kaldırılması,
  • Menfi tespit davaları,
  • İhalenin feshi davası,
  • Kira ödenmemekten kaynaklanan icra takibi ve tahliye davaları,
  • Rehinin paraya çevrilmesi,
  • Kişilerde bulunan mallara karşı istihkak davası,
  • İcra tehdidi altında olmayan borcun ödenmesi sebebiyle borcun geri alınması için açılacak istirdat davası,
  • Memur muamelesini şikayet davası,
  • Alacağın güvence altında olması için açılan ihtiyati haciz davası.


Ankara İcra ve İflas Hukukuna dair alacaklar konusunda borçlu veya alacaklı sıfatını haiz olmanız halinde, büromuzda Ankara icra ve iflas hukuku alanında usul ve esasa hâkim olan uzman Ankara icra avukat kadromuz ile iletişime geçerek hak ihlaline uğramanızı engelleyebilir ve söz konusu süreci hızlı ve etkili bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

İcra İflas Kanunu’na ulaşmak için https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.3.2004.pdf

Avukat Sercan Hara için http://www.sercanhara.av.tr/hakkimda/

Cevap bırakın