Anayasa Mahkemesi, şirketin verdiği telefonda yer alan mesajlaşmalar gerekçesiyle iş akdi feshedilen işçinin başvurusu üzerine, çalışanın haberleşme hürriyetinin ihlal edildiği yönünde karar verdi. Özel hayata saygı hakkı ve haberleşme özgürlüğünün ihlal edildiğine dair görüşü bağlamında, ihlal yönünde karar verirken, başvurucunun maddi tazminat talebini reddetti.

Anayasa Mahkemesi Kararı için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221115-5.pdf

Ankara İş Avukatı- Avukat Buket ÖZKANAT GÜMBÜL