Ankara çekişmeli boşanma davası; tarafların velayet, nafaka, tazminat gibi taleplerinde ortak noktayı bulamayarak anlaşmalı şekilde sonlandıramadıkları evlilik birliğini, çekişmeli olarak sonlandırmaları durumudur.
Boşanmak isteyen taraf veya Ankara boşanma avukatı, boşanma dilekçesi ile Ankara Aile Mahkemelerine başvurarak dava sürecini başlatmaktadır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken husus; boşanmak isteyen tarafın boşanmayı gerektirecek yeterli delillerle birlikte mahkemeye başvurmasıdır. Ortak hayatı çekilmez hale getirecek kadar yeterli delil bulunmuyorsa, Ankara Aile Mahkemesi boşanmaya karar vermeyecektir.
Türk yasalarına göre Ankara çekişmeli boşanma davası açabilmek için 1 günlük bile evli kalmak yeterlidir. Boşanma kararı vermek için görevli mahkeme Ankara Aile Mahkemesi’dir. Ankara boşanma avukatı bu konuda size yardımcı olacak ve Ankara boşanma davası sürecini eksiksiz bir şekilde sürdürecektir.
Çekişmeli Boşanma Davası’nda Yetkili Mahkeme?
Ankara boşanma davasında yetkili mahkeme 3 tane olup seçimlik bir yetkidir.
– Davacı eşin yerleşim yerindeki Aile Mahkemesi
– Davalı eşin yerleşim yerindeki Aile Mahkemesi
– Eşlerin son 6 ay birlikte oturdukları yerdeki Aile Mahkemesi
Ankara boşanma avukatı veya taraflardan biri ilk olarak hangi mahkemede davayı açarsa, dava o mahkemede görülmeye devam edecektir.
Boşanma Davası Nafaka Çeşitleri Nedir?
Yoksulluk nafakası; boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan tarafa diğer tarafın mali gücü oranında süresiz olarak, Ankara boşanma avukatı aracılığı veya kendi talebi ile istenilebilen bir çeşit ödemedir. Nafaka; Ankara boşanma avukatının ve taraflardan birinin açmış olduğu Ankara boşanma davasında istenebileceği gibi, Ankara boşanma davası sona erdikten sonra, Ankara boşanma avukatı veya taraflardan birinin başvurması sonucu ayrı bir dava ile de istenebilir. Yoksulluğa düşecek olan taraf için hükmedilecek olan nafakanın ismi yoksulluk nafakası olup bu nafaka türünde boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan tarafın kusurunun diğer taraftan daha ağır olmaması gerekmektedir.
Tedbir Nafakası; bu nafaka türü geçici olup sadece Ankara boşanma davası devam ederken istenebilen bir nafaka türüdür. Ankara boşanma davası devam ederken Ankara boşanma avukatı aracılığı veya tarafın talebi ile istenilebilen bir çeşit geçici ödemedir. Ankara boşanma davası kesinleştikten sonra bu nafaka türü son bulur ve adı yoksulluk-iştirak nafakası olur. Çocuklara ilişkin olarak hakimin tedbir nafakasına hükmedebilmesi için, hakkında nafakaya hükmedilecek çocuğun reşit olmaması gerekir.
İştirak Nafakası; Ankara boşanma avukatının açmış olduğu Ankara boşanma davasında verilen boşanma kararı ile çocuğun velayeti kendisine bırakılmayan eşin diğer tarafa çocuğun; bakım, eğitim ve diğer giderleri için ödemesi gereken paradır. Bu nafaka türünde eşlerin kusur oranının hiçbir önemi bulunmamakta olup önemli olan müşterek çocuğun çıkarlarıdır.
Maddi ve Manevi Tazminat Nedir?
Maddi ve manevi tazminat evlilik birliğinde daha az kusurlu olan tarafın, diğer taraftan evliliğin kendisine vermiş olduğu zararları en aza indirgenmesi için istediği bir tazminattır. Maddi ve manevi tazminat Ankara boşanma avukatı veya taraflardan birinin açmış olduğu Ankara boşanma davasında istenebileceği gibi boşanma gerçekleştikten sonra Ankara boşanma avukatı ve taraflardan birinin açacağı ayrı bir dava ile de istenebilmektedir.
Ankara Boşanma Avukatı
Ankara çekişmeli boşanma davaları çok uzun sürdüğü için Ankara boşanma avukatının bu davalarda etkisi oldukça önemlidir. Bu süreçte taraflar; mal varlığının korunması, tazminat, nafaka, velayet konularındaki taleplerinin yerine getirilmesi için Ankara boşanma avukatı konusunda özenle seçim yapılması gerekmektedir. Bu anlamda sorunsuz ve adil bir dava süreci yaşamak için Ankara boşanma avukatları arasında sunduğu hızlı, etkili ve kaliteli hukuk danışmanlığı hizmeti ile ön plana çıkan Ankara avukat, Anka Hukuk Bürosu ile hemen iletişime geçebilirsiniz.

https://buketozkanatgumbul.av.tr/iletisim/