Ankara Avukat

Ankara Avukat, Ankara’da faaliyet gösteren avukatı tanımlamaktadır. Bu yazımızda sizlere ihtar nasıl çekilir sorusuna yanıt arayacağız.

İhtar Nedir?

İhtarname ya da ihtar mevzuattan doğan hak ve taleplerin karşı tarafa yazılı şekilde iletilmesi veya hakkın uygulanmasının talep edilmesi ya da sonlandırılması olarak tanımlanabilmektedir.

Bütün hukuki işlemlerde ihtar çekilebilir. Bazı durumlarda ise ihtarname çekmek kanuni zorunluluk olarak düzenlenmektedir.

İhtarnamede Neler Yer Alır?

İhtarnamede ihtarnameyi çeken kişinin;
-Adı soyadı,
-T.C. Kimlik numarası,
-Adresi,
-Varsa vekilinin; adı soyası, adresi,
-İhtarname çekilecek kişinin; adı soyadı, T.C. Kimlik numarası, adresi bulunmalı:
-ihtarın konusu, ihtarnameye konu olan hak ve talep açıkça belirtilmesi gerekmektedir.
Genelde bu hak ve taleplerin yerine getirilmesi için karşı tarafa/muhataba süre de verilmektedir. Bu süreler bazı hallerde kanundan doğar, bazı hallerde ise ihtarı çeken kişi tarafından belirlenebilmektedir. Bu sürenin sonunda hak ve talep yerine getirilmez ise koşulları da sağlarsa ihtar çekilen kişi Borçlar Kanunu anlamında temerrüde(Temerrüt, borçlanmış olan bir kişinin borcunu hukuka aykırı olacak şekilde ödeyememesi durumudur) düşmektedir.

İhtarnameler avukatlarca çekilebileceği gibi avukat yardımından faydalanılmaksızın da çekilebilmektedir. Ancak bazı hallerde kanunda süre koşulu öngörülmesi, ihtar metninin hukuki bilgi gerektirmesi dikkate alındığında avukat yardımından faydanılmasının daha sağlıklı olacağı kanaatindeyiz.

Kanunda resmi şekle bağlanmamış olması halinde ihtarnameler APS posta, iadeli taahhütlü posta, kargo ve noter marifetiyle yollanabilir. Ancak ispat vasıtası olması ve resmi bir şekilde yapılmasında fayda bulunulması ele alındığında;
ihtarnamenin gönderilmesinin en sağlıklı yolu “NOTER” aracılığıyla yapılmasıdır.