Bu yazımızda memurluğu sona erdiren halleri inceleyeceğiz. İlgili diğer sorularınızla alakalı bize ulaşınız.

Memurluk çeşitli şekillerde sona ermektedir. Bunları sıralayacak olursak;

1. İstifa

Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilmek için talepte bulunabilir. Çekilmek isteyen memur yerine birisi gelene kadar veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine gelecek kişi 1 ay içinde atanmazsa ya da ikamesi atanmazsa, üstüne haber vermesi kaydıyla görevini bırakabilir. Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde ya da genel hayata müessir afetlere uğrayan yerdeki kamu personelleri, çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevini bırakamazlar.

2. Mustafi (Çekilmiş) Sayılma

Kanunda belirtilen şartların gerçekleşmesiyle, idarenin bir işlemi ile memurun istifa etmiş kabul edilmesidir. Bunlardan bazıları;
-Yeni görev yerine 15 gün içinde başlamayanlar, ( Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın)
-Askerlik görevi bitince 15 içinde görevine başlamayanlar,
-Yabancı memlekete gidip 15 gün içinde başlamayanlar,
-Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat aranmaksızın,
memuriyetten çekilmiş sayılır.

3. Memurluktan Çıkarılma

Memuriyetten çıkarılma disiplin suçunu işleyen kişi hakkında ihraç cezası verilir ve bu kişiler bir daha devlet memuru olamazlar. 657 sayılı Kanun’un 125. maddesinde memurluktan çıkarılmayı gerektiren filler sayılmıştır.

4. Koşullarda Eksiklik

Memur olma koşullarından birinin eksik olduğu öğrenilirse veya koşullardan birisi sonrasında eksilirse memurluk görevi biter. (vatandaşlıktan çıkarılma, rüşvet suçundan mahkum olma..)

5. Bağdaşmazlık

Memurun, memurlukla bağdaşmayan bir görevi kabul etmesi durumunda memurluk görevi sona erer. ( Örn. Devlet memurunun Bakan olması durumu)

6. Ölüm

Memurun ölmesi, görevinin de sonra ermesi anlamına gelmektedir.

7. Emeklilik

Memurun emekliliğe sevk edilmesi, memurluk statüsünün sona ermesi anlamına gelir.

Cevap bırakın